Щорічно кафедра готує 7-8 магістрів. Теми дипломних проектів: «Принципи організації композиційної цілісності містобудівного середовища», «Принципи єдності історичної структури в умовах сталого розвитку міста». Кафедра здійснює роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, інститут здобувачів і стажування. При кафедрі працює аспірантура і докторантура за спеціальностями 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура», 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури». Щорічно на денну форму навчання зараховуються 2-3 аспіранта і здобувача. Викладачі та студенти беруть участь в щорічних конкурсах - Всеукраїнських та СНД - дипломних проектах, конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських та міжнародних конференціях, отримують дипломи 1 і 2 ступенів, спеціальні дипломи Міжнародного союзу архітекторів, дипломи за методичні та наукові публікації.
  До наукової роботи студенти залучаються з 1-го курсу. Види науково-дослідних робіт обумовлені тематикою дипломних проектів і магістерських робіт, дослідницької частиною курсових проектів, розділами навчальних практик.
  Апробація наукових робіт проводиться на щорічних студентських конференціях. У 2013 році в V Всеукраїнській студентській науково-технічнії конференції «Сталий розвиток міст» брало участь 16 студентів.