Кафедра Містобудування заснована 24 березня 1992 року, як кафедра Проблем архітектури міського середовища. Створення кафедри пов'язане з відкриттям в університеті експериментального навчання за спеціальністю «Містобудування», напрямок «Архітектура». В основу цього навчання лягла науково-дослідницька робота «Фундаментальні дослідження людського фактора і його вплив на формування середовища (система: людина - середовище) і на сучасне навчання у вищому навчальному закладі (система: людина - середовище - навчальний процес)».

       DSC02984   DSC02981

Засновником експериментального навчання і першим завідувачем кафедри Проблем архітектури міського середовища

став доктор архітектури професор Віктор Леонідович Антонов (1926 р.н.)

 

          ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Автор генерального плану Харкова 1964-66 рр. (Ін-т «Харківпроект»);
  • Керівник обґрунтувань харківського метрополітену;
  • Автор програми перебудови будіндустрії Харкова на містобудівний потік;
  • Керівник науково-дослідних робіт по містобудівній розвитку Харківського і Кримського регіонів;
  • Автор генерального плану Сімферополя, зони південного берега Криму, ряду населених місць Дніпропетровської обл., Проектів житлових будинків, кварталів, об'єктів соціально-культурного призначення в Запоріжжі, Донецьку, Алушті, Харкові.

 

        НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Автор методики розробки генпланів, заснованої на організації «інстанцій-посередників», на яких стикуються зовнішні транспортні потоки (поставки сировини і напівфабрикатів), та відправка у поза готової продукції.
  • Автор науково-дослідницької роботи «Фундаментальні дослідження" людського фактора »і його вплив на формування середовища (система -" людина-середовище ") і на сучасне навчання у вищому навчальному закладі (система -« людина - навчальний процес »)». У ній, відповідно до акцентуванням «людського фактора», досліджена природа реакції людини в процесі засвоєння їм знань, а також діяльності в міському середовищі.
  • Автор концепції і керівник впровадження в систему вищої архітектурної образованіяексперімента «Наскрізний навчальний архітектурний процес» (1986 - 2013 рр.), Заснованого на гуманітаризацію навчання і гуманітаризацію міського середовища на базі досліджень людського фактора; на погляді на містобудування як на формування складних ієрархічних структур - від систем розселення до будівель; на науковій спрямованості навчання; на впровадженні в методику навчання проблемно-міждисциплінарного підходу.

     

       ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

       Без имени-1

       Градостроительное развитие крупнейших городов. 

       Архитектурная композиция как система «среда – человек». (соавтор С. А. Шубович). 
       Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс». (соавторы: Н. И. Криворучко., Ю. В. Чепелюк (Жмурко), С. А. Шубович)
        Історія соціального розвитку, мистецтва та архітектури. Стародавня Греція: Навч. посібник.
       Формирование городской среды. (соавторы: И. А. Алферов, Р. Э. Любарский).
  

    У 2000 році кафедра перейменовується в кафедру Архітектурного моніторингу міського середовища, з 2000 по 2008 роки кафедру очолює доктор архітектури, професор Світлана Олександрівна Шубович.  

бтьио

    Шубович Світлана Олександрівнадоктор архітектури, професор, 1950 р. народження.
    Спеціальність:  архітектура, род діяльності - вчений, викладач.
    Освіта: вища - Харківський інженерно-будівельний інститут (нині Харківський державний   технічний  університет будівництва та архітектури) за фахом «Архітектура», спеціалізація -   «Містобудування», 1976 г.;
    Аспірантура: Київський науково-дослідний інститут містобудування 1979-1981 рр. (Н. Рук. Д-р   архіт. В. Є. Ясіевіч); Кандидатська дисертація захищена в Центральному науково-дослідному і   проектному інституті містобудування в Москві (1992). 
    Докторантура: Харківська державна академія міського господарства 1987-1999 р (н. Конс. Д-р   архіт. В. Л. Антонов). Докторську дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Харківського   державного технічного університету будівництва та архітектури (1999).

     ОСНОВНІ СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
   З 1976 р - архітектор в проектному інституті «Гіпробудматеріалі»; з 1979 по 1981 р - очна аспірантура «КіївНІІПмістобудування»;   з 1983 р - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора Харківського державного інституту інженерів комунального будівництва; з 1988 р - асистент, з 1990 - ст. викладач, з 1993 року - доцент кафедри "Проблеми архітектури міського середовища"; з 1996 по 1999 р - очна докторантура Харківської державної академії міського господарства; з 2001 по 2008 - завідувач кафедри архітектурного моніторингу міського середовища Харківської національної академії міського господарства. Зараз - професор кафедри містобудування ХНУМХ ім. О. М. Бекетова.

    НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

P1020656

  Основное направление научных исследований - теория архитектурной   композиции, вопросы гуманитарной (мифопоетической, игровой и   семиотической) составляющей архитектуры.
  С.А. Шубович является автором 13 монографий, из которых 4 - в   соавторстве, 3 учебных пособий, 14 конспектов лекций (9 - в   соавторстве), значительного количества методических указаний и   учебных программ. Монография «Архитектурная композиция в свете   мифопоэтики» была признана лучшей научной работой Украины на   национальном конкурсе «Созидание» (Одесса) в 2003 г.
  Научные работы, выполненные под руководством проф. С.О.Шубович   получали награды на конкурсе «Лучший молодой ученый   Харьковщины» (2007 - Г.Л.Коптєва, 2009 - Л.А. Лякун - гран-при).

  Активно принимает участие в работе международных (СНГ) и украинских смотрах-конкурсах архитектурных школ (более 10 дипломов первой степени, грамоты за научные публикации).
  С.А. Шубович работает в составе Специализированного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д - 64.056.02 Харьковского национального технического университета строительства и архитектуры. Является членом редакционных коллегий научно-технического сборника ХНУМГ им. А.Н. Бекетова «Коммунальное хозяйство городов» (К.: «Техника») и научного сборника ОГАСА «Проблемы теории и истории архитектуры Украины».

      ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Монографии:

 Антонов В.Л., Шубович С.А. Архитектурная композиция как система "среда-человек". - К.: НИИТИАГ, 1999. - 72 с.

 Шубович С.А. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики: - Х.: "Оригинал", 1999. - 637 с.

 Шубович С.А. Архетипы как фактор формообразования в архитектуре. - К.:НИИТИАГ, 1999. -24с.

 Шубович С.А. Архитектура как выражение универсума в теориях Витрувия и Альберти. - К.: НИИТИАГ, 1999. - 35 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтическая модель мира в современной архитектурной науке. -К.: НИИТИАГ, 1999. - 40 с.

 Шубович С.А. Железные дороги как визуальная и образной основа композиции города. - К.: НИИТИАГ, 1999. - 24 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтика и актуальность формирования в города. - К.:НИИТИАГ, 1999.-24с.

 Антонов В.Л., Криворучко Н.И., Чепелюк Ю.В., Шубович С.А. Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс». - К.: НИИТИАГ, 2000. - 39 с.

 Шубович С.А. Модель мира - постмодернизм и традиция // Философия науки, техники и архитектуры: постмодерный пространство. Коллективная монография /под общ. ред. В.А. Рыжко. - К.: КНУСА, 2002. - 264 с.

 Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре: Коллективная монография /Под общ. ред. С.А.Шубович. - Харьков: ХНАГХ, 2005. - С. 60-66.

 Шубович С.А. Мифопоэтика архитектурного ансамбля. - Харьков: Форт, 2009. - 120 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. - 164 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. Х.: ХНАГХ, 2012. - 179 с.

 Винтаева Н.С., Коптева Г.Л., Соловьева А.С., Сысоева В.В., Шубович С.А. Город глазами студентов. Проблемы визуального восприятия и графическое отображение архитектурной среды. Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

  Альбомы:

 Бурак Н.П., Шубович С.А., Соловьева А.С., Винтаева Н.С. Альбом «Харьков глазами студентов" (к 350-летию Харькова). - Харьков: ХНАГХ, 2004. - 80 с.

 Бурак Н.П., Соловьева А.С., Шубович С.А. Харьков - Киев. Город глазами студентов. К 75 летию Киевского национального университета строительства и архитектуры (альбом рисунков). Вып. 2. -Харьков: ХНАГХ, 2005. -114 с.

  Учебные пособия:

 Бурак Н.П., Гамалєй Г.В., Шубович С.А. Город глазами студентов: учебное пособие по проведению летних архитектурных учебных и научно-исследовательских практик - Харьков: ХНАГХ, 2007. - 151 с.

 Шубович С.А. Градостроительство периода первой промышленной революции (XIX - начало XX вв.): учебное пособие. - К.:ІСДО, 1993.-124с.

  Шубович С.А. Міфопоетична культура в эстетике города (научные основы - искусство - архитектура) : Учеб. пособие. - Харьков: ХГАГХ, 2002. - 106 с.

   Курсы лекций:

  Шубович С.А. Міфопоетична культура в эстетике городов (научные основы - искусство - архитектура): учеб. пособие. Харьков: ХГАГХ, 2008. - 120 с.

  Шубович С.А. Теория игры. Конспект лекций для студ. 6 курса дневной формы обучения спец. 8.120.102. - Градостроительства, направление "Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2002. - 76 с.

  Шубович С.А., О.В.Вдовицька. Архитектура западного средневековья. Конспект лекций. Для студ. 2 курса дневной формы обучения специальности 1201 -"Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2003. - 75 с.

 Шубович С.А., О.В.Вдовицька, Л.В.Дрьомова, Л.П.Панова. Вступление к архитектурному проектированию. Средовой подход. Конспект лекций. Для студ. 1 курса дневной формы обучения специальности 1201 -"Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2003. - 78 с.

           С 2008 по 2013 годы  кафедрой заведовала кандидат искусствоведения,   доцент Соловьёва Ольга Семёновна.  

кафедра оформление

    Соловьёва Ольга Семёновна- кандидат искусствоведения, доцент архитектуры. 
    Член Союза архитекторов СССР и Национального союза архитекторов Украины,член Национального союза журналистов Украины Украины.

   ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: c 1975-1987 год работала в институте "Харьковпроект", является автором 24 разработок генеральных планов городов Украины и Харьковской области,проектов детального планирования,конкурсных проектов и тд.Среди значительных работ Генеральный план города Харькова 1986 г.(в составе авторского коллектива),проект Печенежской зоны отдыха, проект пригородной зоны Харькова,Генплан Чугуева,проект детального планирования Павлового поля в Харькове и др.

 

 

     НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  за время преподавательской деятельности О.С.Соловьва опубликова 2 учебных пособия,3 монографии (2-в соавторстве),5 методических пособий, около 80 статей и тезисов,в том числе за границей.

гек

 У 2013 році кафедра отримує найменування кафедри Містобудування, в цьому ж році завідування передається доктору архітектури, професору Древаль Ірині Владиславівні.

шщгшгщгшщгш.jpg

 Древаль Ірина Владиславівна -доктор архітектури, професор,
  3 травня 1956 року народження.
 Спеціальність: архітектура, рід діяльності - архітектор-вчений, преподаватель. Научную і      педагогічну роботу поєднує з проектною практикою.
  Освіта: вища - Харківський інститут інженерів міського господарства, який закінчила в 1979 році, з червоним дипломом за фахом «Архітектура».
 Аспірантура: c 1987 по 1990 р параллльне з практичною роботою вчилася в заочній аспірантурі Київ НДІПградостроітельства. С 2001 по 2002 рік була прикріплена здобувачем кафедри ДАС ХДУБА. 
   11. 06.2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів » в спеціалізованій вченій раді Д  64.056.02 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.
 

 Докторантура: в 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні основи розвитку залізничних вокзальних комплексів».    

                                            90       90 копия

      ОСНОВНІ СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
     c 1979 по 2002 р. працювала в Харківському інституті інженерів міського господарства на посадах стажиста- дослідника кафедри Архітектурного проектування та малюнка », інженера науково-дослідного центру, молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника.
   З 1995 по 2001 рік за сумісництвом працювала провідним дизайнером фірми «Соло» (пізніше «Древляни»), яка специализировать на виготовленні меблів та столярних виробів з деревини.
  З 1.08.2002 р 2010р. - доцент кафедри архітектурного проектування і малюнка, після її перейменування доцент кафедри архитектурного і ландшафтного проектування.
  З 2006 року також є викладачем на каф. ІТДАС ХДУБА.
  З 2010 ріка - член Національної спілки архітекторів України.
  З 2011 по 2012 р - завідувач кафедри «АіЛП» ХНАМГ ім. Бекетова.

  В даний час працює на посаді завідувача і професора кафедри Містобудування, а також       кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова                                     

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Неодноразово брала участь в творчих конкурсах (як автор в складі авторського колективу, співавтор і керівник творчого колективу) серед яких були відзначені преміями різних ступенів наступні:
• Конкурсний проект міського парку в м Богодухові Харківської обл. 1980р.
• Конкурсний проект ландшафтного облаштування території дитячого оздоровчого містечка «Сонячний» Південної залізниці. 2000р. (Рекомендований до подальшої розробки та втілення).
• Тендерний конкурс (замовник - дирекція ТОВ «Телесенс Україна» ЛТД) по розробці ескізних пропозицій по реконструкції бази відпочинку «Сосновий бір» в с. Старий Салтів Харківської області. 2000р. (Перша премія).
• Відкритий конкурс на ескіз-ідею ландшафтно-скульптурний зони з відзнакою проходження 50-й паралелі на території саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській у Харкові. 2004р. (Перша премія)

       Під час роботи в складі колективу авторів і як співавтор брав участь в розробці проектів громадських і житлових будівель і споруд, об'єктів ландшафтної архітектури, серед реалізованих:

• Центральний парк в м.Бельці (Молдова, 1992 р.);
• Реконструкція будівлі по вул. Гамарника, 5 в м Харкові (2003 р)
• Житловий будинок по вул. Сахалінської, 36 в м.Харкові (2005 р) .;
• Реконструкція Молодіжного парку в м. Харкові (2008р.)
• Ландшафтна реконструкція території будівлі «Харківобленрго» (2009р.)
• Ландшафтна реконструкція Червоношкільній набережній в м.Харкові (За втілення проекту автор отримав в лютому 2009 року Подяку міського голови м. Харкова).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Древаль Ірина Владиславівна є автором у складі авторського колективу ряду науково-дослідних робіт, таких як:
• Коригування зон охорони пам'яток архітектури, історії та культури історичного центру м Харкова. 2003р.;
• Обстеження архітектурного стану і розміщення забудови районів вул. Петровського та вул. Пушкінській в м Харкові. 2004р.;
• Розробка наукових рекомендацій щодо розвитку міської паркової зони міста Чугуєва Харківської обл. 2004р.
• «Адаптація пішохідної зони для маломобільних груп населення по вул. Сумській у м Харкові (передпроектні проробки) », 2014 р
Загальна кількість проектних розробок, виконаних Древаль І.В. становить понад 30 Серед них 15 - реалізовано.
• Древаль Ірина Владиславівна є автором 70 науково-методичних робіт.

МолПаркРисунок1444  БульвКРпоселок

 


Кафедра у соцмережах

kname.jpg Facebook.png inct.jpeg Logo_Youtube.svg.png

Контактна інформація

1 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

2 305 (корпус АРХ, 3 поверх)

3  Режим роботи: с 8.15 до 17.00
4 Перерва: з 13.00 до 13.45
6+38 (057) 707-32-52
7 https://grado.kname.edu.ua
8 grado@kname.edu.ua

 Партнери 


IMG-c38a80906425cef52e3d50b046575d61-V.jpg  logo_ru.png


 Безымянный.jpg

парпарпар.jpg
 Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50

3 пара: 12-35 - 14-10

4 пара: 14-20 - 15-55

5 пара: 16-05 - 17-40

6 пара: 17-50 - 19-25 

На сайті 775 гостей та користувачі відсутні