Кафедра Містобудування заснована 24 березня 1992 року, як кафедра Проблем архітектури міського середовища. Створення кафедри пов'язане з відкриттям в університеті експериментального навчання за спеціальністю «Містобудування», напрямок «Архітектура». В основу цього навчання лягла науково-дослідницька робота «Фундаментальні дослідження людського фактора і його вплив на формування середовища (система: людина - середовище) і на сучасне навчання у вищому навчальному закладі (система: людина - середовище - навчальний процес)».

       DSC02984   DSC02981

Засновником експериментального навчання і першим завідувачем кафедри Проблем архітектури міського середовища

став доктор архітектури професор Віктор Леонідович Антонов (1926 р.н.)

 

          ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Автор генерального плану Харкова 1964-66 рр. (Ін-т «Харківпроект»);
  • Керівник обґрунтувань харківського метрополітену;
  • Автор програми перебудови будіндустрії Харкова на містобудівний потік;
  • Керівник науково-дослідних робіт по містобудівній розвитку Харківського і Кримського регіонів;
  • Автор генерального плану Сімферополя, зони південного берега Криму, ряду населених місць Дніпропетровської обл., Проектів житлових будинків, кварталів, об'єктів соціально-культурного призначення в Запоріжжі, Донецьку, Алушті, Харкові.

 

        НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Автор методики розробки генпланів, заснованої на організації «інстанцій-посередників», на яких стикуються зовнішні транспортні потоки (поставки сировини і напівфабрикатів), та відправка у поза готової продукції.
  • Автор науково-дослідницької роботи «Фундаментальні дослідження" людського фактора »і його вплив на формування середовища (система -" людина-середовище ") і на сучасне навчання у вищому навчальному закладі (система -« людина - навчальний процес »)». У ній, відповідно до акцентуванням «людського фактора», досліджена природа реакції людини в процесі засвоєння їм знань, а також діяльності в міському середовищі.
  • Автор концепції і керівник впровадження в систему вищої архітектурної образованіяексперімента «Наскрізний навчальний архітектурний процес» (1986 - 2013 рр.), Заснованого на гуманітаризацію навчання і гуманітаризацію міського середовища на базі досліджень людського фактора; на погляді на містобудування як на формування складних ієрархічних структур - від систем розселення до будівель; на науковій спрямованості навчання; на впровадженні в методику навчання проблемно-міждисциплінарного підходу.

     

       ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

       Без имени-1

       Градостроительное развитие крупнейших городов. 

       Архитектурная композиция как система «среда – человек». (соавтор С. А. Шубович). 
       Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс». (соавторы: Н. И. Криворучко., Ю. В. Чепелюк (Жмурко), С. А. Шубович)
        Історія соціального розвитку, мистецтва та архітектури. Стародавня Греція: Навч. посібник.
       Формирование городской среды. (соавторы: И. А. Алферов, Р. Э. Любарский).
  

    У 2000 році кафедра перейменовується в кафедру Архітектурного моніторингу міського середовища, з 2000 по 2008 роки кафедру очолює доктор архітектури, професор Світлана Олександрівна Шубович.  

бтьио

    Шубович Світлана Олександрівнадоктор архітектури, професор, 1950 р. народження.
    Спеціальність:  архітектура, род діяльності - вчений, викладач.
    Освіта: вища - Харківський інженерно-будівельний інститут (нині Харківський державний   технічний  університет будівництва та архітектури) за фахом «Архітектура», спеціалізація -   «Містобудування», 1976 г.;
    Аспірантура: Київський науково-дослідний інститут містобудування 1979-1981 рр. (Н. Рук. Д-р   архіт. В. Є. Ясіевіч); Кандидатська дисертація захищена в Центральному науково-дослідному і   проектному інституті містобудування в Москві (1992). 
    Докторантура: Харківська державна академія міського господарства 1987-1999 р (н. Конс. Д-р   архіт. В. Л. Антонов). Докторську дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Харківського   державного технічного університету будівництва та архітектури (1999).

     ОСНОВНІ СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
   З 1976 р - архітектор в проектному інституті «Гіпробудматеріалі»; з 1979 по 1981 р - очна аспірантура «КіївНІІПмістобудування»;   з 1983 р - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора Харківського державного інституту інженерів комунального будівництва; з 1988 р - асистент, з 1990 - ст. викладач, з 1993 року - доцент кафедри "Проблеми архітектури міського середовища"; з 1996 по 1999 р - очна докторантура Харківської державної академії міського господарства; з 2001 по 2008 - завідувач кафедри архітектурного моніторингу міського середовища Харківської національної академії міського господарства. Зараз - професор кафедри містобудування ХНУМХ ім. О. М. Бекетова.

    НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

P1020656

  Основное направление научных исследований - теория архитектурной   композиции, вопросы гуманитарной (мифопоетической, игровой и   семиотической) составляющей архитектуры.
  С.А. Шубович является автором 13 монографий, из которых 4 - в   соавторстве, 3 учебных пособий, 14 конспектов лекций (9 - в   соавторстве), значительного количества методических указаний и   учебных программ. Монография «Архитектурная композиция в свете   мифопоэтики» была признана лучшей научной работой Украины на   национальном конкурсе «Созидание» (Одесса) в 2003 г.
  Научные работы, выполненные под руководством проф. С.О.Шубович   получали награды на конкурсе «Лучший молодой ученый   Харьковщины» (2007 - Г.Л.Коптєва, 2009 - Л.А. Лякун - гран-при).

  Активно принимает участие в работе международных (СНГ) и украинских смотрах-конкурсах архитектурных школ (более 10 дипломов первой степени, грамоты за научные публикации).
  С.А. Шубович работает в составе Специализированного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д - 64.056.02 Харьковского национального технического университета строительства и архитектуры. Является членом редакционных коллегий научно-технического сборника ХНУМГ им. А.Н. Бекетова «Коммунальное хозяйство городов» (К.: «Техника») и научного сборника ОГАСА «Проблемы теории и истории архитектуры Украины».

      ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Монографии:

 Антонов В.Л., Шубович С.А. Архитектурная композиция как система "среда-человек". - К.: НИИТИАГ, 1999. - 72 с.

 Шубович С.А. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики: - Х.: "Оригинал", 1999. - 637 с.

 Шубович С.А. Архетипы как фактор формообразования в архитектуре. - К.:НИИТИАГ, 1999. -24с.

 Шубович С.А. Архитектура как выражение универсума в теориях Витрувия и Альберти. - К.: НИИТИАГ, 1999. - 35 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтическая модель мира в современной архитектурной науке. -К.: НИИТИАГ, 1999. - 40 с.

 Шубович С.А. Железные дороги как визуальная и образной основа композиции города. - К.: НИИТИАГ, 1999. - 24 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтика и актуальность формирования в города. - К.:НИИТИАГ, 1999.-24с.

 Антонов В.Л., Криворучко Н.И., Чепелюк Ю.В., Шубович С.А. Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс». - К.: НИИТИАГ, 2000. - 39 с.

 Шубович С.А. Модель мира - постмодернизм и традиция // Философия науки, техники и архитектуры: постмодерный пространство. Коллективная монография /под общ. ред. В.А. Рыжко. - К.: КНУСА, 2002. - 264 с.

 Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре: Коллективная монография /Под общ. ред. С.А.Шубович. - Харьков: ХНАГХ, 2005. - С. 60-66.

 Шубович С.А. Мифопоэтика архитектурного ансамбля. - Харьков: Форт, 2009. - 120 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. - 164 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. Х.: ХНАГХ, 2012. - 179 с.

 Винтаева Н.С., Коптева Г.Л., Соловьева А.С., Сысоева В.В., Шубович С.А. Город глазами студентов. Проблемы визуального восприятия и графическое отображение архитектурной среды. Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

  Альбомы:

 Бурак Н.П., Шубович С.А., Соловьева А.С., Винтаева Н.С. Альбом «Харьков глазами студентов" (к 350-летию Харькова). - Харьков: ХНАГХ, 2004. - 80 с.

 Бурак Н.П., Соловьева А.С., Шубович С.А. Харьков - Киев. Город глазами студентов. К 75 летию Киевского национального университета строительства и архитектуры (альбом рисунков). Вып. 2. -Харьков: ХНАГХ, 2005. -114 с.

  Учебные пособия:

 Бурак Н.П., Гамалєй Г.В., Шубович С.А. Город глазами студентов: учебное пособие по проведению летних архитектурных учебных и научно-исследовательских практик - Харьков: ХНАГХ, 2007. - 151 с.

 Шубович С.А. Градостроительство периода первой промышленной революции (XIX - начало XX вв.): учебное пособие. - К.:ІСДО, 1993.-124с.

  Шубович С.А. Міфопоетична культура в эстетике города (научные основы - искусство - архитектура) : Учеб. пособие. - Харьков: ХГАГХ, 2002. - 106 с.

   Курсы лекций:

  Шубович С.А. Міфопоетична культура в эстетике городов (научные основы - искусство - архитектура): учеб. пособие. Харьков: ХГАГХ, 2008. - 120 с.

  Шубович С.А. Теория игры. Конспект лекций для студ. 6 курса дневной формы обучения спец. 8.120.102. - Градостроительства, направление "Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2002. - 76 с.

  Шубович С.А., О.В.Вдовицька. Архитектура западного средневековья. Конспект лекций. Для студ. 2 курса дневной формы обучения специальности 1201 -"Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2003. - 75 с.

 Шубович С.А., О.В.Вдовицька, Л.В.Дрьомова, Л.П.Панова. Вступление к архитектурному проектированию. Средовой подход. Конспект лекций. Для студ. 1 курса дневной формы обучения специальности 1201 -"Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2003. - 78 с.

    

 

 

 

 

 

 

 

       С 2008 по 2013 годы  кафедрой заведовала кандидат искусствоведения,   доцент Соловьёва Ольга Семёновна.  

кафедра оформление

    Соловьёва Ольга Семёновна- кандидат искусствоведения, доцент архитектуры. 
    Член Союза архитекторов СССР и Национального союза архитекторов Украины,член Национального союза журналистов Украины Украины.

   ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: c 1975-1987 год работала в институте "Харьковпроект", является автором 24 разработок генеральных планов городов Украины и Харьковской области,проектов детального планирования,конкурсных проектов и тд.Среди значительных работ Генеральный план города Харькова 1986 г.(в составе авторского коллектива),проект Печенежской зоны отдыха, проект пригородной зоны Харькова,Генплан Чугуева,проект детального планирования Павлового поля в Харькове и др.

 

 

 

 

 

    НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  за время преподавательской деятельности О.С.Соловьва опубликова 2 учебных пособия,3 монографии (2-в соавторстве),5 методических пособий, около 80 статей и тезисов,в том числе за границей.

гек

 В 2013 году кафедра получает наименование кафедры Градостроительста, в этом же году заведование передаётся доктору архитектуры, профессору Древаль Ирине Владиславовне.

dreval

Древаль Ирина Владиславовна -доктор архитектуры, профессор,

3 мая 1956 г. рождения.

Специальность: архитектура, род деятельности - архитектор-ученый, преподаватель.Научную и педагогическую работу совмещает с проектной практикой.

Образование: высшее - Харьковский институт инженеров городского хозяйства, который закончила в 1979 г., с красным дипломом по специальности «Архитектура».

Аспирантура: c 1987 по 1990 г. параллельно с практической работой училась в заочной аспирантуре Киев НДИПградостроительства.С 2001 по 2002 год была прикреплена соискателем кафедры ДАС ХДУБА и 11. 06.2002 года защитила кандидатскую диссертацию на тему «Структурные принципы композиционного моделирования объединенных вокзальных комплексов» в специализированном ученом совете Д 64.056.02 Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры.

Докторантура: в 2013 году защитила докторскую диссертацию на тему «Методологические основы развития железнодорожных вокзальных комплексов».

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

c 1979 по 2002г. работала в 90Харьковском институте инженеров городского хозяйства на должностях стажера-исследователя кафедры Архитектурного проектирования и рисунка», инженера научно-исследовательского центра, младшего научного сотрудника и старшего научного сотрудника.

С 1995 по 2001 год по совместительству работала ведущим дизайнером фирмы «Соло» (позже «Древляне»), которая специализировалась на изготовлении мебели и столярных изделий из древесины.

С 1.08. 2002 г. по 2010г. - доцент кафедры архитектурного проектирования и рисунка, после ее переименования -доцент кафедры архитектурного и ландшафтного проектирования.
С 2006 года также является преподавателем на каф. ИТДАС ХДУБА.
С 2011 по 2012 г. - заведующая кафедрой «АиЛП» ХНАГХ им. Бекетова.
С 2010 года - член Национального союза архитекторов Украины.

В настоящее время работает на должности заведующего и профессора кафедры Градостроительства, а также преподавателем кафедры Архитектурного и ландшафтного проектирования Харьковской национальной академии городского хозяйства.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Неоднократно принимала участие в творческих конкурсах (как автор в составе авторского коллектива, соавтор и руководитель творческого коллектива) среди которых были отмечены премиями различных ступеней следующие:
• Конкурсный проект городского парка в г. Богодухове Харьковской обл. 1980г.
• Конкурсный проект ландшафтного обустройства территории детского оздоровительного городка «Солнечный» Южной железной дороги. 2000г. (Рекомендован к дальнейшей разработке и воплощение).
• Тендерный конкурс (заказчик - дирекция ООО «Телесенс Украина» ЛТД) по разработке эскизных предложений по реконструкции базы отдыха «Сосновый бор» в с. Старый Салтов Харьковской области. 2000г. (Первая премия).
• Открытый конкурс на эскиз-идею ландшафтно-скульптурный зоны с отличием прохождения 50-й параллели на территории сада им. Т.г.шевченко по ул. Сумской в г. Харькове. 2004г. (Первая премия)

поселокВо время работы в составе коллектива авторов и как соавтор принимал участие в разработке проектов общественных и жилых зданий и сооружений, объектов ландшафтной архитектуры, среди реализованных:
• Центральный парк в г. Бельцы (Молдова, 1992г.);
• Реконструкция здания по ул. Гамарника, 5 в г. Харькове (2003 г.)
• Жилой дом по ул. Сахалинской, 36 в г. Харькове (2005 г).;
• Реконструкция Молодежного парка в г . Харькове (2008г.)
• Ландшафтная реконструкция территории здания «Харківобленрго» (2009г.)
• Ландшафтная реконструкция Красношкольной набережной в г. Харькове (За воплощение проекта автор получил в феврале 2009 года Благодарность городского головы м. Харькова).

 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Древаль Ирина Владиславовна является автором в составе авторского коллектива ряда научно-исследовательских работ, таких как:

• Корректировка зон охраны памятников архитектуры, истории и культуры исторического центра г. Харькова. 2003г.;

• Обследование архитектурного состояния и размещения застройки районов вул. Петровского и ул. Пушкинской в г. Харькове. 2004г.;

• Разработка научных рекомендаций по развитию городской парковой зоны г. Чугуева Харьковской обл. 2004г.

• «Адаптация пешеходной зоны для маломобильных групп населения по ул. Сумской в г. Харькове (предпроектные проработки)», 2014 г.

Общее количество проектных разработок, выполненных Древаль И.В. составляет более 30. Среди них 15 - реализовано.

• Древаль Ирина Владиславовна является автором 70 научно-методических работ.

МолПаркРисунок1444  БульвКР


Кафедра у соцмережах

kname.jpg Facebook.png inct.jpeg Logo_Youtube.svg.png

Контактна інформація

1 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

2 305 (корпус АРХ, 3 поверх)

3  Режим роботи: с 8.15 до 17.00
4 Перерва: з 13.00 до 13.45
6+38 (057) 707-32-52
7 https://grado.kname.edu.ua
8 grado@kname.edu.ua

 Партнери 

logo_ru.png

 Безымянный.jpg

 

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50

3 пара: 12-35 - 14-10

4 пара: 14-20 - 15-55

5 пара: 16-05 - 17-40

6 пара: 17-50 - 19-25 

На сайті 76 гостей та користувачі відсутні