15-16 ноября 2016 г.  состоялось важное событие научной жизни факультета АДОМ - Всеукраинская научно-техническая конференция «Проблемы архитектуры и градостроительства в условиях глобализации». Целью конференции являлся обмен научным опытом исследователей страны, а также консолидация усилий в решении актуальных государственных задач в сфере архитектуры и градостроительства путем синтеза достижений теории и результатов инновационной практики. 

В конференции приняли участие более 100 представителей различных высших учебных заведений (всего 11), научно-проектных институтов и проектных организаций (всего 6) таких городов как: Харьков, Одесса, Днепр, Киев, Полтава, Львова, Ивано-Франковск, Ровно.

 1 

 2  

 

В начале конференции прозвучало торжественное приветствие участников от ректора ХНУГХ им. А.Н. Бекетова - В.Н. Бабаева и главного архитектора города Харькова, председателя Харьковськой обласной организации Национального Союза архитекторов Украины - Чечельницкого С.Г..

Многогранность научных докладов, которые были представлены на конференции затронула широкий спектр проблем архитектуры и градостроительства, возникающик на этапе глобализированного развития городов. Тем не менее, высокий уровень научного мышления участников и основательность в исследованиях свидетельствуют о том, что наука не стоит на месте и в скором времени эти проблемы будут решены.

В рамках конференции прошла презентация международной монографии «Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи», которая символизировала непрерывность научной активности на факультете и отражала широкие контакты ВУЗа с различными учебными заведениями и организациями Украины и дружественных стран.

Большой интерес также  вызвали:

- выставка работ-победителей XXVсмотра-конкурса дипломних работ архитектурных и художественных школ Украины;

-выставка научно-методической литературы и других  научных материалов по  теме конференции.

Для  гостей ХНУГХ им. А.Н. Бекетова  была проведена экскурсия в архитектурно-художественные мастерские «ARHOUSE».

Как и планировалось, научно-техническикая конференция «Проблемы архитектуры и градостроительства в условиях глобализации» стала отличной площадкой для обмена опытом и развития научной мысли в Украине. 

5  

 

6

4

7

 

8  9

 

 

 vitchenco obkladynka   Викладачі кафедри містобудування продовжують брати активну участь у міждисциплінарних наукових семінарах, які служать  дискусійними майданчиками для обміну результатами наукових пошуків між викладачами різних навчальних закладів та співробітниками наукових установ України,  підвищують освітній рівень студентів, які також присутні на цих заходах.  Вже вдруге таким  майданчиком для викладачів кафедри містобудування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова став Центр українських студій ім. Д. І. Багалія Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.  

    12 жовтня 2016 р. у Центрі українських студій ім. Д. І. Багалія відбувся  науковий семінар «Стефан Таранушенко і пам’ятко­охоронна справа на Харківщині», присвячений 40-м роковинам від тієї дати, коли видатний український мистецтвознавець та історик архітектури відійшов у вічність. У роботі семінару взяли участь історики, памяткоохоронці, архітектори-реставратори,  викладачі та студенти Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Харківського національного університету будівництва та архітектури, працівники відділу охорони культурної спадщини Харківської обласної державної адміністрації.

    Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова представляв старший викладач кафедри містобудування Денис Миколайович Вітченко, який взяв активну участь в обговоренні основної доповіді молодого історика Олександра Новака. Також в ході семінару відбулася презентація нових перевидань праць С. А. Таранушенка до підготовки яких також долучився Д. М. Вітченко.  

    Стефан Андрійович Таранушенко (1889–1976) був невтомним дослідником сакральної архітектури Лівобережної України. Як виглядали дерев’яні храми Слобожанщини, зруйновані у часи «войовничого атеїзму», ми знаємо завдяки його рисункам, кресленням, фотографіям та описам. Головною справою життя Стефана Таранушенка стала  монографія «Дерев’яна монументальна  архітектура Лівобережної України», також широко відомі його праці «Старі хати Харкова», «Покровський собор у Харкові» та інші.       

      Участь представника кафедри містобудування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в семінарі обумовлена актуалізацією проблеми втрати національної та регіональної ідентичності в архітектурі України. Для опрацювання нових підходів із збереження локального різноманіття архітектури необхідне висвітлення творчого доробку піонерів справи охорони пам’яток культурної спадщини в Україні та Стефана Таранушенка,  як видатного дослідника українського традиційної архітектури та пам’яткоохоронця.

 

vitchenko dereviana arhitectura 

vitchenko dereviana arhitectura 2 

F 17F 73P 8 

Таков итог плодотворной дискуссии, прошедшей 23.09.2016г. в университете в рамках творческих встреч с архитекторами-педагогами из города-побратима – Нюрнберга. В ходе круглого стола, организованного по инициативе кафедры градостроительства и поддержке директора центра международной деятельности нашего Университета Н.В. Бибик, были заслушаны и получили активное обсуждение три содержательных доклада.   

  1. Тема доклада профессора Нюрнбергского технического университета Флориана Фишера - «АЕG- Нюрнберг: из центра промышленности в городской научный центр».
  2. Директор института «Харьковский ПромстройНИИпроек», действующий член Украинской академии архитектуры, доцент кафедры градостроительства ХНУГХ им. А.Н. Бекетова Удовиченко А.С. выступил с докладом на тему: «Инновационное развитие промышленных территорий г. Харькова».
  3. Тема доклада заведующей каф. Градостроительства, док. архитектуры, проф. Древаль И.В.: «Методика и содержание исследования по реновации Ивановского промышленного района г. Харькова».  

39R6EKaOqrQ     g5mZjEIALeE     

 

Содержание докладов, ответы на вопросы показали, что города Украины и Германии имеют множество сходных проблем, для решения которых необходимо консолидировать усилия архитекторов дружественных стран. Одна из таких проблем – реновация территорий промышленных предприятий, утративших свою производственную функцию.

Докладчики отметили, что свой вклад в совершенствование городского пространства могут внести и студенты.ПрофессорФлориан Фишер предложил провести поездки немецких студентов в Харьков, а студентов-архитекторов нашего университета – в Нюрнберг для обмена информацией и творческими идеями. Такой подход встретил одобрение собравшихся. Несомненно, дружественные контакты профессионалов будут иметь плодотворное продолжение. 

   

 

 

 

  Студенты-архитекторы кафедры градостроительства под руководством преподавателей (доктора архитектуры  Древаль И.В, доцентов Жмурко Ю.В., Мартышовой Л.С., Соловьевой О.С.)  успешно осваивают   инновационные формы научной работы  на основе интернет-коммуникаций.

 Будущие магистры:  Афанасьева Инна, Гиль Дарья, Латыпова Анна,  Ковалёва Ольга,  Донская Светлана, Кравченко Екатерина,  Жиленко Людмила, Носовская Мария, Куликова Виолетта, Байбак Алина, Черненькая Таисия приняли  активное  участие в ежегодной международной  молодежной  интернет-конференции.

"ИННОВАЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ ‘2016", проходящей  под патронатом  известного Научного  международного  периодического  журнала "Научные труды SWorld".  В ходе конференции студенты готовили комментарии на статьи участников, отвечали на вопросы. По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей. С их электронной версией можно ознакомиться  на сайте журнала.

Участие в подобных конференциях -  важный элемент магистерской работы и общей подготовки высококвалифицированных специалистов.

 

   Древаль 2

 

 На фото доктор архитектуры  Древаль И.В,

со своими подопечными Носовской М. и

Куликовой В. во время подготовки статей.

 

25 березня 2016 р. у відділі «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка Харківської Державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка відбулися краєзнавчі читання «Сергій Прокопович Тимошенко – творець харківського архітектурного модерну».

тимошенко

В рамках угоди про співробітництво між Державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова у читаннях взяв участь старший викладач кафедри містобудування університету Денис Миколайович Вітченко. У своїй доповіді «Харківський період життя та творчості Сергія Тимошенка» Д. М. Вітченко висвітлив архітектурний доробок С. П. Тимошенка у Харкові. С. П. Тимошенко – український архітектор, інженер, громадський й політичний діяч першої половини ХХ ст., в 1909 – 1918 рр. жив та працював у Харкові, де збереглися 11 будівель зведених за його проектами. Митець залишив багату творчу спадщину, але на довгі десятиліття був незаслужено забутий на своїй батьківщині. Найбільш висвітленим є період життя та творчості митця 1920–40-х рр., залишаючи харківські роки діяльності у тіні. Мета краєзнавчих читань – приверне увагу до подальшого дослідження харківського періоду творчості видатного зодчого та політика.

ро1  т2

4 листопада 2015 р. старший викладач кафедри містобудування Денис Миколайович Вітченко взяв участь у науковому семінарі «Творча спадщина Василя Кричевського на Харківщіні»,

який відбувся у конференц-залі Харкiвської наукової медичної бiбліотеки, в рамках проекту «Перші Дітмарівські читання» за сприяння Клубу історії харківської медицини при ХНМБ, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Сітенка НАМН України», Харківського радіотехнічного технікуму. Семінар присвячений харківському періоду життя та творчості видатного українського архітектора, художника, дизайнера, одного з творців Будинку Ради З'їзду гірничопромисловців по вул. Сумській, 18/20 в м. Харкові. Теми доповідей Д.М. Вітченка: «Творчий доробок Василя Кричевського в Харкові» та «Будівля Ради З’їзду гірничопромисловців Півдня Росії по вул. Сумській, 18/20 в м. Харкові. Історико -архітектурний нарис» розкрили творчий шлях митця, молоді роки становлення таланту якого пройшли у творчих майстернях видатних харківських зодчих Сергія Загоскіна та Олексія Бекетова.

 

Студентам третьего курса была предоставлена возможность разработать макет буклета кафедры, который заинтересовал бы молодых людей, желающий поступить на кафедру градостроительсва. Кафедра выражает благодарность студентам за проявленный интерес к работе.

Представляем лучшие варианты буклетов: 

автор: Скачко Иван

букл 34


 автор: Сидоров Андрей

цвуакпеног


автор: Жагрин Станислав

odna storona 33 33 33 33 33 33 33 33  vtoraya storona 2


автор: Тамилина Полина 

lsDfY4lY2jI  f0tWdlH1 wE
автор: Гончарова Дарья
 
ав  буклет.внутренняя часть

  Известно 1

Известно, что качественный уровень образовательных услуг во многом определяется квалификацией преподавательского коллектива, а также  его участием в международных образовательных программах.
На кафедре градостроительства в обучении студентов принимают участие известные на Украине практикующие архитекторы, такие как А.С. Удовиченко  (директор Харьковского ПромстройНИИпроекта).
 В качестве участника  программа трансевропейской мобильности в области университетского образования TEMPUS   доцент кафедры А.С. Удовиченко   в конце сентября – начале октября этого года посетил в составе  украинской делегации международную выставку в Милане. 
Здесь под 145 стран мира продемонстрировали  свои достижения, представленные  в уникальных по архитектурному замыслу павильонах, в которых зодчие  хотели отобразить все самое инновационное, что присуще их родным странам. Сооружения также отвечают заданной в этом году теме — «Накормить планету. Энергия для жизни».
В процессе встречи в рамках программы TEMPUS  обсуждались вопросы инновационного развития и регулирования развитием городов. Было уделено внимание и расширению сотрудничества в области высшего образования между Европейским Союзом и странами-партнерами в контексте реализацииЛиссабонской стратегиииБолонского процесса.

Достижения современной архитектуры представлены на фото. Это прекрасные ориентиры для творческих поисков наших студентов.

Известно 2 copy

  Александр Степанович Удовиченко на фоне китайского павильона.

Известно 3

 Немецкий павильон. Макет.

Известно 4

 Участники выставки в панорамной части центрального павильона.

Кафедра у соцмережах

kname.jpg Facebook.png inct.jpeg Logo_Youtube.svg.png

Контактна інформація

1 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

2 305 (корпус АРХ, 3 поверх)

3  Режим роботи: с 8.15 до 17.00
4 Перерва: з 13.00 до 13.45
6+38 (057) 707-32-52
7 https://grado.kname.edu.ua
8 grado@kname.edu.ua

 Партнери 

logo_ru.png

 Безымянный.jpg

 

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50

3 пара: 12-35 - 14-10

4 пара: 14-20 - 15-55

5 пара: 16-05 - 17-40

6 пара: 17-50 - 19-25 

На сайті 75 гостей та користувачі відсутні