Кафедра Містобудування заснована 24 березня 1992 року, як кафедра Проблем архітектури міського середовища. Створення кафедри пов'язане з відкриттям в університеті експериментального навчання за спеціальністю «Містобудування», напрямок «Архітектура». В основу цього навчання лягла науково-дослідницька робота «Фундаментальні дослідження людського фактора і його вплив на формування середовища (система: людина - середовище) і на сучасне навчання у вищому навчальному закладі (система: людина - середовище - навчальний процес)».

DSC02984 DSC02981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновником експериментального навчання і першим завідувач кафедри Проблем архітектури

міського середовища став доктор архітектури,

професор Віктор Леонідович Антонов (1926 р.н.)

     

         ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Автор генерального плану Харкова 1964-66 рр. (Ін-т «Харківпроект»);

  • Керівник обґрунтувань харківського метрополітену;

  • Автор програми перебудови будіндустрії Харкова на містобудівний потік;

  • Керівник науково-дослідних робіт по містобудівній розвитку Харківського і Кримського регіонів;

  • Автор генерального плану Сімферополя, зони південного берега Криму, ряду населених місць Дніпропетровської обл., Проектів житлових будинків, кварталів, об'єктів соціально-культурного призначення в Запоріжжі, Донецьку, Алушті, Харкові.

      НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Автор методики розробки генпланів, заснованої на організації «інстанцій-посередників», на яких стикуються зовнішні транспортні потоки (поставки сировини і напівфабрикатів), та відправка у поза готової продукції.

  • Автор науково-дослідницької роботи «Фундаментальні дослідження" людського фактора »і його вплив на формування середовища (система -" людина-середовище ") і на сучасне навчання у вищому навчальному закладі (система -« людина - навчальний процес »)». У ній, відповідно до акцентуванням «людського фактора», досліджена природа реакції людини в процесі засвоєння їм знань, а також діяльності в міському середовищі.

  • Автор концепції і керівник впровадження в систему вищої архітектурної образованіяексперімента «Наскрізний навчальний архітектурний процес» (1986 - 2013 рр.), Заснованого на гуманітаризацію навчання і гуманітаризацію міського середовища на базі досліджень людського фактора; на погляді на містобудування як на формування складних ієрархічних структур - від систем розселення до будівель; на науковій спрямованості навчання; на впровадженні в методику навчання проблемно-міждисциплінарного підходу.

       

       ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

       Градостроительное развитие крупнейших городов. 
       Архитектурная композиция как система «среда – человек». (соавтор С. А. Шубович). 
       Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс». (соавторы: Н. И. Криворучко., Ю. В. Чепелюк (Жмурко), С. А. Шубович)
        Історія соціального розвитку, мистецтва та архітектури. Стародавня Греція: Навч. посібник.
       Формирование городской среды. (соавторы: И. А. Алферов, Р. Э. Любарский).

     У 2000 році кафедра перейменовується в кафедру Архітектурного моніторингу міського середовища, з 2000 по 2008 роки кафедру очолює доктор архітектури, професор Світлана Олександрівна Шубович.

Шубович

Шубович Світлана Олександрівнадоктор архітектури, професор,

1950 р. народження.

Спеціальність:  архітектура, род діяльності - вчений, викладач.

Освіта: вища - Харківський інженерно-будівельний інститут (нині Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури) за фахом «Архітектура», спеціалізація - «Містобудування», 1976 г.;

 Аспірантура: Київський науково-дослідний інститут містобудування 1979-1981 рр. (Н. Рук. Д-р архіт. В. Є. Ясіевіч); Кандидатська дисертація захищена в Центральному науково-дослідному і проектному інституті містобудування в Москві (1992).

Докторантура: Харківська державна академія міського господарства 1987-1999 р (н. Конс. Д-р архіт. В. Л. Антонов). Докторську дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (1999).

ОСНОВНІ СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: з 1976 р - архітектор в проектному інституті «Гіпробудматеріалі». З 1979 по 1981 р - очна аспірантура «КіївНІІПмістобудування». З 1983 р - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора Харківського державного інституту інженерів комунального будівництва; з 1988 р - асистент, з 1990 - ст. викладач, з 1993 року - доцент кафедри "Проблеми архітектури міського середовища"; з 1996 по 1999 р - очна докторантура Харківської державної академії міського господарства; з 2001 по 2008 - завідувач кафедри архітектурного моніторингу міського середовища Харківської національної академії міського господарства. Зараз - професор кафедри містобудування ХНУМХ ім. О. М. Бекетова.

P1020656

     НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  Основний напрямок наукових досліджень - теорія архітектурної композиції, питання гуманітарної (міфопоетіческой, ігровий і семіотичної) складової архітектури.
С.А. Шубович є автором 13 монографій, з яких 4 - у співавторстві, 3 навчальних посібників, 14 конспектів лекцій (9 - у співавторстві), значної кількості методичних вказівок і навчальних програм. Монографія «Архітектурна композиція в світлі міфопоетики» була визнана кращою науковою роботою України на національному конкурсі «Творення» (Одеса) в 2003 р.
  Наукові роботи, виконані під керівництвом проф. С.О.Шубовіч отримували нагороди на конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007 - Г.Л.Коптєва 2009 - Л.А. Лякун - гран-прі).
 Активно бере участь в роботі міжнародних (СНД) і українських оглядах-конкурсах архітектурних шкіл (понад 10 дипломів першого ступеня, грамоти за наукові публікації).
 С.А. Шубович працює в складі Спеціалізованої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д - 64.056.02 Харківського національного технічного університету будівництва та архітектури. Є членом редакційних колегій науково-технічного збірника ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова «Комунальне господарство міст» (К .: «Техніка») і наукового збірника ОДАБА «Проблеми теорії та історії архітектури України».

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Монографії:

 Антонов В.Л., Шубович С.А. Архитектурная композиция как система "среда-человек". - К.: НИИТИАГ, 1999. - 72 с.

 Шубович С.А. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики: - Х.: "Оригинал", 1999. - 637 с.

 Шубович С.А. Архетипы как фактор формообразования в архитектуре. - К.:НИИТИАГ, 1999. -24с.

 Шубович С.А. Архитектура как выражение универсума в теориях Витрувия и Альберти. - К.: НИИТИАГ, 1999. - 35 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтическая модель мира в современной архитектурной науке. -К.: НИИТИАГ, 1999. - 40 с.

 Шубович С.А. Железные дороги как визуальная и образной основа композиции города. - К.: НИИТИАГ, 1999. - 24 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтика и актуальность формирования в города. - К.:НИИТИАГ, 1999.-24с.

 Антонов В.Л., Криворучко Н.И., Чепелюк Ю.В., Шубович С.А. Эксперимент «Сквозной учебный архитектурный процесс». - К.: НИИТИАГ, 2000. - 39 с.

 Шубович С.А. Модель мира - постмодернизм и традиция // Философия науки, техники и архитектуры: постмодерный пространство. Коллективная монография /под общ. ред. В.А. Рыжко. - К.: КНУСА, 2002. - 264 с.

 Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре: Коллективная монография /Под общ. ред. С.А.Шубович. - Харьков: ХНАГХ, 2005. - С. 60-66.

 Шубович С.А. Мифопоэтика архитектурного ансамбля. - Харьков: Форт, 2009. - 120 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. - 164 с.

 Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. Х.: ХНАГХ, 2012. - 179 с.

 Винтаева Н.С., Коптева Г.Л., Соловьева А.С., Сысоева В.В., Шубович С.А. Город глазами студентов. Проблемы визуального восприятия и графическое отображение архитектурной среды. Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014.

Альбоми:

 Бурак Н.П., Шубович С.А., Соловьева А.С., Винтаева Н.С. Альбом «Харьков глазами студентов" (к 350-летию Харькова). - Харьков: ХНАГХ, 2004. - 80 с.

 Бурак Н.П., Соловьева А.С., Шубович С.А. Харьков - Киев. Город глазами студентов. К 75 летию Киевского национального университета строительства и архитектуры (альбом рисунков). Вып. 2. - Харьков: ХНАГХ, 2005. - 114 с.

Навчальні посібники:

 Бурак Н.П., Гамалєй Г.В., Шубович С.А. Город глазами студентов: учебное пособие по проведению летних архитектурных учебных и научно-исследовательских практик - Харьков: ХНАГХ, 2007. - 151 с.

 Шубович С.А. Градостроительство периода первой промышленной революции (XIX - начало XX вв.): учебное пособие. - К.:ІСДО, 1993.-124с.

  Шубович С.А. Міфопоетична культура в эстетике города (научные основы - искусство - архитектура) : Учеб. пособие. - Харьков: ХГАГХ, 2002. - 106 с.

Курси лекцій:

  Шубович С.А. Міфопоетична культура в эстетике городов (научные основы - искусство - архитектура): учеб. пособие. Харьков: ХГАГХ, 2008. - 120 с.

  Шубович С.А. Теория игры. Конспект лекций для студ. 6 курса дневной формы обучения спец. 8.120.102. - Градостроительства, направление "Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2002. - 76 с.

  Шубович С.А., О.В.Вдовицька. Архитектура западного средневековья. Конспект лекций. Для студ. 2 курса дневной формы обучения специальности 1201 -"Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2003. - 75 с.

 Шубович С.А., О.В.Вдовицька, Л.В.Дрьомова, Л.П.Панова. Вступление к архитектурному проектированию. Средовой подход. Конспект лекций. Для студ. 1 курса дневной формы обучения специальности 1201 -"Архитектура". Х.: ХГАГХ, 2003. - 78 с.

     

З 2008 по 2013 роки кафедрою Містобудування завідувала кандидат мистецтвознавства, доцент Соловйова Ольга Семенівна.

кафедра оформление

Соловйова Ольга Семёновна- кандидат мистецтвознавства, доцент архітектури.
Член Спілки архітекторів СРСР і Національної спілки архітекторів України, член Національної спілки журналістів України України.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: c 1975-1987 рік працювала в інституті "Харківпроект", є автором 24 розробок генеральних планів міст України та Харківської області, проектів детального планування, конкурсних проектів і тд.Среді значних робіт Генеральний план міста Харкова 1986 г. (в складі авторського колективу), проект Печенізької зони відпочинку, проект приміської зони Харкова, Генплан Чугуєва, проект детального планування Павлового поля в Харкові і ін.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: за час викладацької діяльності О.С.Соловьва опублікування 2 навчальні посібники, 3 монографії (2-в співавторстві), 5 методичних посібників, близько 80 статей і тез, в тому числі за кордоном.

гек


У 2013 році кафедра отримує найменування кафедри Містобудування, в цьому ж році завідування передається доктору архітектури, професору Древаль Ірині Владиславівні.

dreval

Древаль Ірина Владиславівна - доктор архітектури, професор,

3 травня 1956 року народження.

Спеціальність: архітектура, рід діяльності - архітектор-вчений, викладач. Наукову і педагогічну роботу поєднує з проектною практикою.

Освіта: вища - Харківський інститут інженерів міського господарства, який закінчила в 1979 році, з червоним дипломом за фахом «Архітектура».

Аспірантура: c 1987 по 1990 р паралельно з практичною роботою вчилася в заочній аспірантурі Київ НДІПградостроітельства. С 2001 по 2002 рік була прикріплена здобувачем кафедри ДАС ХДУБА і 11. 06.2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів» в спеціалізованій вченій раді Д 64.056.02 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Докторантура: в 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні основи розвитку залізничних вокзальних комплексів».

ОСНОВНІ СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

c 1979 по 2002 р. працювала в 90Харьковском інституті інженерів міського господарства на посадах стажиста-дослідника кафедри Архітектурного проектування та малюнка », інженера науково-дослідного центру, молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника.

З 1995 по 2001 рік за сумісництвом працювала провідним дизайнером фірми «Соло» (пізніше «Древляни»), яка спеціалізувалася на виготовленні меблів та столярних виробів з деревини.

З 1.08. 2002 р 2010р. - доцент кафедри архітектурного проектування і малюнка, після її перейменування доцент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування.
З 2006 року також є викладачем на каф. ІТДАС ХДУБА.
З 2011 по 2012 р - завідувач кафедри «АіЛП» ХНАМГ ім. Бекетова.
З 2010 року - член Національної спілки архітекторів України.

 В даний час працює на посаді завідувача і професора кафедри Містобудування, а також викладачем кафедри Архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Неодноразово брала участь в творчих конкурсах (як автор в складі авторського колективу, співавтор і керівник творчого колективу) серед яких були відзначені преміями різних ступенів наступні:
• Конкурсний проект міського парку в м Богодухові Харківської обл. 1980р.
• Конкурсний проект ландшафтного облаштування території дитячого оздоровчого містечка «Сонячний» Південної залізниці. 2000р. (Рекомендований до подальшої розробки та втілення).
• Тендерний конкурс (замовник - дирекція ТОВ «Телесенс Україна» ЛТД) по розробці ескізних пропозицій по реконструкції бази відпочинку «Сосновий бір» в с. Старий Салтів Харківської області. 2000р. (Перша премія).
• Відкритий конкурс на ескіз-ідею ландшафтно-скульптурний зони з відзнакою проходження 50-й паралелі на території саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській у Харкові. 2004р. (Перша премія)

Під час роботи в складі колективу авторів і як співавтор брав участь в розробці проектів громадських і житлових будівель і споруд, об'єктів ландшафтної архітектури, серед реалізованих:
• Центральний парк в м.Бельці (Молдова, 1992 р.);
• Реконструкція будівлі по вул. Гамарника, 5 в м Харкові (2003 р)
• Житловий будинок по вул. Сахалінської, 36 в м.Харкові (2005 р) .;
• Реконструкція Молодіжного парку в м. Харкові (2008р.)
• Ландшафтна реконструкція території будівлі «Харківобленрго» (2009р.)
• Ландшафтна реконструкція Червоношкільній набережній в м.Харкові (За втілення проекту автор отримав в лютому 2009 року Подяку міського голови м. Харкова).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Древаль Ірина Владиславівна є автором у складі авторського колективу ряду науково-дослідних робіт, таких як:

• Коригування зон охорони пам'яток архітектури, історії та культури історичного центру м Харкова. 2003р .;

• Обстеження архітектурного стану і розміщення забудови районів вул. Петровського та вул. Пушкінській в м Харкові. 2004р .;

• Розробка наукових рекомендацій щодо розвитку міської паркової зони міста Чугуєва Харківської обл. 2004р.

• «Адаптація пішохідної зони для маломобільних груп населення по вул. Сумській у Харкові (передпроектні проробки) », 2014 р

Загальна кількість проектних розробок, виконаних Древаль І.В. становить понад 30. Серед них 15 - реалізовано.

• Древаль Ірина Владиславівна є автором 70 науково-методичних робіт.


  

 


Сейчас 349 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте